BORGING

Trainingen worden veelal georganiseerd vanuit een bepaalde leerbehoefte of opgelegd door de organisatie. Wanneer iets verplicht is blijft vaak resultaat achter, omdat de deelnemer niet intrinsiek gemotiveerd is.

Bij de Energize Yourself! Training zien we dat, ondanks dat deze vaak door een HR verwijzer wordt gekozen, de medewerkers na de training razend enthousiast zijn en er veel besproken is en verbinding is gelegd. Zelfs mensen die er al jaren werken delen zaken met elkaar die ze nog niet wisten. Dat schept een band.

Om de trainingen daadwerkelijk effectief te maken gaan medewerkers aan de slag met een persoonlijk actieplan. Dit actieplan wordt individueel besproken en opgevolgd door collega’s. Wij adviseren dat iedere medewerker een buddy heeft, iets waar we tijdens de training al op kunnen focussen. Een buddy kan een manager zijn of een directe collega.

Medewerkers krijgen naar aanleiding van de Energize Yourself! Training de mogelijkheid persoonlijke coachingssessies te volgen bij Erik Jan of Annemieke op het gebied van persoonlijke effectiviteit respectievelijk vitaliteit, wat een onderdeel is van het persoonlijk ontwikkelplan.

  • Intrinsieke motivatie

  • Persoonlijk actieplan

  • Coachingssessies