DRAAGVLAK

Het meest belangrijk voor elke gewenste verandering is het creëren van draagvlak. Wij willen daarom niet alleen dat het management achter de RESET! The Workplace aanpak staat, maar willen ook de medewerkers tijdig informeren, om feedback vragen en enthousiasmeren. 

Naar aanleiding van de managementsessie en het behoefteonderzoek wordt de Energize Yourself! Training[link naar pagina Training] gefinetuned en wordt er een kick-off gehouden voor alle medewerkers om het positieve RESET! verandertraject aan te kondigen.

  • Managementsessie

    dieptegesprek management over de organisatie; welke veranderingen zijn gewenst en hebben prioriteit

  • Behoefteonderzoek

    online behoefteanalyse medewerkers omtrent samenwerking, communicatie en wellbeing

  • Kick-off

    klaarstomen van het personeel voor de Energize Yourself! Training; informeren, enthousiasmeren en inspireren